A hit mértéke
...hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.... Pál levele a Rómaiakhoz 12, 3-5
Képtelenség...
"Én nem bírom tovább. Képtelenség kijutni innen. Ha már egyszer úgyis meghalok..." Jorge Bucay: Életmesék- Békák a tejszínben
Ti vagytok a tanúim
...Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító. Ézs 43, 10-11
Az Úr az én segítőm
Az Úr az én segítőm, nem félek, ember mit is tehetne ellenem. Zsid 13, 5-6
A rózsa
"Olyas valamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének szánunk..." Bruno Ferrero: A rózsa- Gánicz László Atya felolvasásában
Világosságot ad
...meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek...
Nincs félelem
...a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben..
Az Úr lelke van rajtam
Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást,....Lk 4, 18-19