KÜLDETÉSÜNK

Kocsis Fülöp

Isten szeretete intézményesül

 

A Szent Lukács Szeretetszolgálat 2010. december 6-án Máriapócson született. Azóta egyre több feladatot vállal magára. Ezzel igazolja, hogy él, alakul, fejlődik. Sok olyan feladatot lát el, melyeket a figyelmes ember szíve indíttatásából maga is megtenne. Miért kell ehhez intézmény?

Jézus mondja: „Ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük”. Íme, a keresztény intézményesülés kulcsa. Ha néhányan összefognak, és Jézus nevében cselekszenek, ott már nem csupán emberi eredmény születik. Nem csak megkétszereződnek, megháromszorozódnak az erők, hanem Isten jelenléte miatt végtelenné,kimeríthetetlenné válnak.

Így cselekszik az Egyház Krisztus nevében, Krisztus erejében. „Ő a Fő, mi pedig tagjai vagyunk”. Azt tesszük, amit mond nekünk. Ő vezet, irányít, utasít, s mi hálásak vagyunk, hogy cselekvő módon részt vehetünk az Ő művében. „Atyám mindvégig munkálkodik, azért én is munkálkodom” – mondja. S ha Ő, akkor mi is munkálkodunk, nem is tehetünk egyebet.

Talán azt, hogy továbbra is keressük, hol segíthetünk, hol tehetünk még többet. Hiszen tudjuk, hogy e cselekedeteinkkel nem csupán emberi gondoskodást nyújtunk, hanem a köztünk élő és munkálkodó Isten szeretetét közvetítjük. Szeretnénk elvinni minél több embertársunkhoz ezt a végtelen Isteni szeretet.


Dr. Seszták István

Az alapítás gondolata

 

Az Egyház mindig is sajátos küldetésnek és kihívásnak érezte, hogy megértse és megvalósítsa Krisztusnak azt a világos üzenetét és tanítását, miszerint a „betegeknek van szüksége orvosra”, segítségre és támogatásra. Az az Egyház, amely a krisztusi örömhírt szeretné megélni és a mindenkori társadalom számára értékkel telien megmutatni, lényegi küldetésének kell, hogy tekintse a rászorultak felkarolását és megsegítését. Jézus Krisztus őket szegényeknek nevezi, akik „mindenkor lesznek veletek”. A „mindenkori szegényekkel” való törődés az a belső szükségből is fakadó feladat, melyet a Hajdúdorogi Egyházmegye is, mint a krisztusi parancsot és feladatot látja maga előtt, s szeretne is ennek örömmel, de mindvégig felelősségteljesen eleget tenni.

Ennek a célnak és feladatnak a hatékonyabb megvalósítása érdekében jött létre a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mely mint intézményfenntartó és mint önkéntes, az evangéliumi szeretetparancsból indíttatva, Isten kegyelméből, szeretné a rábízottakat szolgálni, Krisztus dicsőségére és az emberek javára!


Ungvári Sándor

Szakmai program és bemutatkozás

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatot Kocsis Fülöp püspök úr alapította 2010. december 6-án abból a megfontolásból, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye szociális és karitatív életének és működésének, az egyház küldetéséből fakadóan, jobb, hatékonyabb és átgondoltabb ellátását biztosítsa működésével.

Az alapítása óta a Szeretetszolgálat az alábbi intézmények fenntartójaként funkcionál:

A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ 2011. április 29-én kapott működési engedélyt arra, hogy a fehérgyarmati, a csengeri, a mátészalkai és a vásárosnaményi négy kistérségben házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést szervezzen.

A 2012. január 1-től a Szeretetszolgálat intézményrendszere három idősek otthonával bővült.

Egyházunk célja, hogy a Szeretetszolgálat szervezése által ott vállaljunk szociális illetve gyermekvédelmi feladatokat, ahol a görögkatolikus egyháznak vallási közössége van, annak erősítése céljából és azért, hogy híveinket a lelki táplálékon túl fizikai segítségben is részesíthessük.

A lelki vezető a hitéleti tevékenységre nyitott gyermekek, fiatal felnőttek és alkalmazottak részére felkínálja az egyházközség rendezvényein való részvételt, annak szervezésében, előkészületeiben való tevékenység vállalását. Segíti a lakásotthonban élő gyermekeket és fiatal felnőtteket a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében egyéni és közösségi adottságainak megfelelő mértékben.

Fontosnak tartjuk, hogy a lelki vezetők részévé váljanak az adott kis közösség életének és általuk a gyermekvédelemi gondoskodásban élők, dolgozók bekapcsolódhassanak az egyházközség életébe.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés