Pályázatok

 

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

szociális alapszolgáltatás fejlesztése

 

  1. május 31-én befejeződik a „Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központnál” című projekt megvalósítása. Ennek során a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában lévő, Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ számára új épület építése, 300 adagos főzőkonyha kialakítása, 2 db gépjármű beszerzése valósult meg. A TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00067 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 193,87 millió Ft támogatásban részesítette.

 

A projekt célja a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában lévő, Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ számára új épület építése. A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szolgáltatást nyújtó integrált intézmény.  A fejlesztés indoka, hogy a szolgáltatásoknak jelenleg helyet adó épület bérlemény, valamint a bérelt ingatlan befogadóképessége, kialakítása és állapota nem megfelelő, továbbá a fenntartó nem rendelkezik olyan másik ingatlannal, amely a szolgáltatás befogadására alkalmas lenne.  A projekt megvalósítása tervezése során elsődlegesen elérni kívánt eredmény, hogy a gondozottak ellátásának hatékonyabb megszervezése biztosítva legyen a saját tulajdonú, 300 adagos főzőkonyhával felszerelt új épületnek köszönhetően.

Továbbá 2 db gépjármű beszerzése valósult meg, az étkeztetést igénybevevők részére házhozszállítás biztosítása, valamint a nappali ellátásban részesülők egészségügyi ellátásokhoz való korszerű hozzáférés céljából.

A fejlesztés szakmai céljai és indoka: a gondozottak ellátásának hatékonyabb megszervezés, a nappali ellátás minőségének és hozzáférhetőségének javítása, családi terhek csökkentése, valamint a szociális ellátás hozzáférésének javítása.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat részére 2 db gépjármű beszerzése”

TÁRGYÚ A KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNATKÉRŐ

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

Ajánlat felhívás gépjármú TOP1108

Ajánlati ár részletezése

Közbeszerzési dokumentumok: Gépjármű

Megajánlott áru műszaki leírása: 5 személyes jármű 7 személyes jármű

Adásvételi szerződés-tervezet

 


 

„Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Ház építése”

TÁRGYÚ A KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNATKÉRŐ

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

Ajánlati felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Vállalkozási szerződés

 


 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat felhívása közbeszerzési eljáráshoz

Tárgy: Karitatív tevékenység ellátására szolgáló épület teljes felújítása

Beadási határidő: 2018.április 20., 10 óra

Ajánlati felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Vállalkozási szerződés

 


 

Lakásotthonok korszerűsítése

2017. március 1-én elkezdődött a „Lakásotthonok korszerűsítése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál” című projekt megvalósítása. Ennek során Hajdúnánás és Nyírszőlős településeken összesen 9 lakásotthon felújítása, energetikai korszerűsítése valósul meg. Az EFOP-2.1.1-16-2016-00001 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 178.64 millió Ft támogatásban részesíti.

 

A Nyírszőlős Nyíregyháza kertvárosában, illetve Hajdúnánás településen található lakásotthonaink működési engedélye 103 fő elhelyezését teszi lehetővé. A korszerűsítés során a férőhelyek száma nem emelkedik, továbbra is 103 fő gyermek és fiatal felnőtt elhelyezése lenne biztosítva.

A jelenlegi elhelyezést biztosító lakásotthonok korábban családi házakként funkcionáltak, melyek az 1980-as évek közepén épültek, de van közöttük 1971-ben készült is. A pályázatban résztvevő lakásotthonokba nagy férőhelylétszámú gyermekotthonok kiváltásának keretében költöztek az ellátottak 1996-ban a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi központ, és 1999-ben a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ elődintézményéből. A lakásotthonoknak vásárolt családi házak abból az időből származnak, amikor az energetikai szempontok nem voltak elsődlegesek, illetve nem is 12 fő folyamatos ellátására voltak tervezve, felépítve. Ebből kifolyólag a lakások rezsi költsége mindig igen magas volt, energiapazarló volt működésük. Jellemző a kifűthetetlenségük, a hő hidakon megjelenő komoly mennyiségű és kipusztíthatatlan penész a hosszabb távon itt nevelkedő gyermekekre és az őket nevelők egészségére nézve megterhelő. Az elöregedett, korszerűtlen fűtési rendszereink folyamatos karbantartása komoly anyagi ráfordítást igényel az intézményektől, amit lehetne helyette például az ellátottak szabadidő eltöltésére, fejlesztésére, táboroztatására, stb. fordítani. A házak külső homlokzatai is szembetűnő állagromláson mentek keresztül, ami a lakókörnyezetbe való beilleszkedésben negatívan emeli ki a lakásotthonainkat.

Közvetlen, rövidtávú célkitűzések: 9 lakásotthon felújítása, korszerűsítése, hatályos energetikai szabványoknak való megfeleltetése, akadálymentesítése, 103 férőhelyen az elhelyezési körülmények, életminőség javítása, az ellátottak eredményes gondozását-nevelését, foglalkoztatását segítő tárgyak eszközök beszerzése a hiányzók pótlására.

 


 

Aktív társadalmi szerepvállalás

2017. július 1-én elkezdődött a „Karitatív tevékenység infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál” című projekt megvalósítása. Ennek során logisztikai központ és szolgáltató pontok létesítése valósul meg az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régióban. Az EFOP-2.2.15-16-2017-00011 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 200,02 millió Ft támogatásban részesíti.

 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat tevékenységi körébe – alapításától fogva – beletartozik a karitatív tevékenység végzése, koordinálása. Karitatív tevékenységünket az országhatáron túlra is kiterjesztettük azáltal, hogy több alkalommal közreműködtünk a Karitatív Tanács szervezésében megvalósuló adományosztásban Kárpátalján.

A szervezet raktárbázisának, eszközparkjának bővítése, továbbá az ingatlan-fejlesztés jelentős mértékben javítaná humanitárius tevékenységünk ellátásának hatékonyságát, a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a családok reintegrációját. Közvetlen, rövidtávú célkitűzések: A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat karitatív tevékenységéhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése. Az ellátott terület növelése.  A szolgáltatások hatékonyságának javítása, a hozzáférés elősegítése. A célcsoport gyorsabb, hatékonyabb elérése. Társadalmi együttműködés erősítése.

A fejlesztés révén elsősorban hazánk két legrosszabb szociális mutatóival rendelkező régiójában (Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió) kívánunk humanitárius tevékenységet ellátni. Mivel saját tulajdonú tároló helyiséggel nem rendelkezünk, a támogatásból Szakolyban 900 m2 alapterületű karitatív és humanitárius tevékenységekhez kapcsolódó új logisztikai központot kívánunk építeni, valamint szintén ezen a helyszínen szolgáltató pont kerül kialakításra. Debrecenben használaton kívüli, 274 m2 bruttó alapterületű épület felújításával szolgáltató pont kerül kialakításra. Sajószentpéteren 98 m2 alapterületű új épület építésével humanitárius és karitatív tevékenységhez kapcsolódó szolgáltató pont kialakítását tervezzük, ezzel biztosítva mindkét régióban a rászorulók részére a közvetlen kapcsolatfelvételt.

Szállítási kapacitás fejlesztése érdekében 2 db személyszállításra és 1 db adományszállításra alkalmas gépjármű, raktározáshoz, anyagmozgatáshoz szükséges eszközpark fejlesztése érdekébe 1 db targonca és 1 db emelőkocsi, valamint soros állványrendszer beszerzése történik meg. Továbbá humanitárius tevékenységünk zavartalan működése céljából informatikai és tárgyi eszközök beszerzését tervezzük.


 

Nevelőszülői hálózat fejlesztése

2018. január 15-én elkezdődött a „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál” című projekt megvalósítása. Ennek során a nyíregyházi, debreceni és hajdúnánási székhelyű gyermekvédelmi központok fejlesztése, hatékonyságának javítása valósul meg. Az EFOP-2.2.14-17-2017-00017 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 48,65 millió Ft támogatásban részesíti.

 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott, három - nyíregyházi, debreceni és hajdúnánási székhelyű - gyermekvédelmi központunkon keresztül több, mint 300 lakásotthoni és közel 700 nevelőszülőnél lévő férőhelyen biztosítunk gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó vagy utógondozói ellátást. A fejlesztés révén a Szeretetszolgálat magasabb színvonalon végezheti gyermekvédelmi tevékenységét a jövőben. A projekt megvalósítása során a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott gyermekvédelmi központokban fejlesztő és foglalkoztató szobák kialakítása, szükséges fejlesztő eszközök beszerzése; a szolgáltatások hatékonyságának javítása, a hozzáférés elősegítése; gyermekek nevelőszülőknél történő gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és azoknak a nevelőszülők részére történő időleges használatba adása; kompetenciafejlesztés, szervezetfejlesztés valósul meg.

Közvetett, hosszú távú célkitűzések: példamutatás a rászoruló gyerekek számára; értékteremtés– értékmegőrzés fontosságának hangsúlyozása; a hátrányos helyzetű személyek hátrányainak kompenzálása; társadalmi összetartás erősítése; az esélyek kiegyenlítése, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdésének segítése; a társadalom érzékenyítése, a rászoruló, önálló életüket kezdő fiatalokkal kapcsolatban empatikus, toleráns magatartás kialakítása.


 
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés