SZENT ANNA ÉS SZENT SIMEON GÖRÖGKATOLIKUS IDŐSEK OTTHONA

SZENT ANNA ÉS SZENT SIMEON GÖRÖGKATOLIKUS IDŐSEK OTTHONA 

Az intézmények neve, elérhetősége:

Szent Anna Görögkatolikus Idősek Otthona

Cím: 4972 Gacsály, Petőfi út 29.

Tel: 06-30-351-8732

E-mail: fehergyarmatszockozpont@szlgsz.hu

Intézmény neve: Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthona

Cím: 4972 Gacsály, Széchenyi út. 22.

Tel: 06-30-352-5328

E-mail:  fehergyarmatszockozpont@szlgsz.hu

Az intézmény vezetője, elérhetősége:

Intézményvezető neve: Pappné Nagy Tünde  

Tel: +36-30-470-4019

E-mail cím: pappne.tunde@szlgsz.hu

Az intézményekről

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 2012. január 1-től vette át az Idősek Otthona fenntartását Gacsály Község Önkormányzatától, mely a Szent Anna Görögkatolikus Idősek Otthona nevet kapta. Az intézmény 16 fő ellátott befogadását biztosítja. Az ellátottak elhelyezése 1, 2, 3, illetve 4 ágyas szobákban történik. Az intézményben 6 szoba, 1 raktárhelyiség, 1 betegszoba, 1 orvosi szoba, 1 ebédlő, 1 konyha, 3 illemhelyiség és 3 fürdőszoba található. 2018-ban felújításra került az intézmény udvarán működő korábban mosoda helyiség, amely jelenleg közösségi házként funkcionál, ahol különböző foglalkozások megvalósítása történik az ellátottak részére. Az intézmény udvarának nagysága lehetővé teszi az ellátottak számára a megfelelő szabad levegőn tartózkodást, illetve a különböző foglalkozások megtartását, szalonnasütést, bográcsozást.

A Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthona 2018. augusztus 6-án nyitotta meg kapuját, mely Gacsályban, a Széchenyi út 22 szám alatt található. A teljesen felújított, szép intézményünk 15 fő ellátott befogadására szolgál. Az ellátottak elhelyezése 1, 2, 3, illetve 4 ágyas szobákban történik. Az intézményben 6 szoba, 1 mosoda helyiség, 1 betegszoba, 1 orvosi szoba, 1 ebédlő, 1 konyha, 3 illemhelyiség, 2 fürdőszoba található. Az intézmény udvara zöld övezet, mely megfelelő helyszínt biztosít az ellátottak pihenéséhez, aktivitásuk fenntartásához, látogatók fogadásához, kinti programok megvalósításához.

A Szent Anna és a Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthonában összesen 18 fő munkatárs látja el a mindennapi feladatok elvégzését: 1 fő intézményvezető, 10 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő terápiás munkatárs, 1 fő vezető ápoló, 1 fő mosodai dolgozó, 1 fő karbantartó, illetve 3 fő közfoglalkoztatott munkatárs.

Az intézmények otthont teremtenek elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévet betöltött személyeknek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ugyanakkor az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra ápolásra szorul. Lényeges szempont lehet, hogy nincs hozzátartozója, vagy családtagja napi munkája révén nem tudja megoldani az arra rászoruló családtagja gondozását. Az intézmény ellátási területe Magyarországra terjed ki.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít. Ez magában foglalja az otthonban élő lakók napi ötszöri étkezését, ruházattal, textíliával való ellátását, mentális gondozását, foglalkoztatását, egészségügyi ellátását.

Célunk olyan családias légkörű intézmény működtetése, ahol arra törekszünk, hogy az ellátott a korábbi, aktív életszakaszának hiányát egy elfogadó, nyugodt és az életkori sajtosságainak megfelelő környezetben élhesse meg. Intézményünkben minden ellátottunkat felköszöntjük születés,- illetve névnapja alkalmából, ezzel is erősítve az lakóinkban az összetartozás érzését.

A szobákban található berendezési tárgyak és bútorok (heverők, asztal, szék, éjjeli szekrény, fali polc és ruhás szekrény, kanapék, fotelek) mind az ellátottak kényelmét szolgálják. A személyes tárgyak bevitele és használata az intézmények lehetőségeihez, befogadóképességének mértékéhez igazodik. Intézményeink koedukáltak, gondozottaink között idős, beteg, ellátásra szoruló nők és férfiak egyaránt megtalálhatóak.

Foglalkozásainkon való részvétel önkéntes, melyek az évszakokhoz és ünnepkörökhöz igazodva kerülnek megszervezésre, például kreatív tevékenységek: az intézmények évszaknak megfelelő dekorálása üdvözlőlapok készítése, kézműves foglalkozások; kulturális, szórakoztató és egyéb programok: filmvetítés, daltanulás, irodalmi délutánok, felolvasások, gyógyfürdő látogatások, városi séták, kirándulások szervezése, kiállítások, múzeumok és rendezvények látogatása, továbbá mézeskalács-, fánk- vagy szalonnasütés, illetve kertészkedés.

A közelmúlt legnagyobb rendezvénye volt 2019. decemberben a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 20.) által megrendezett karácsonyi ünnepség, amelyen mind a Szent Anna és mind Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthonának lakói részt vettek, amely immár hagyománnyá vált az intézményekben.

A foglalkozásaink megszervezésben és az ellátottak mentális segítésében intézményünk lelki vezetői is aktívan részt vesznek.

Az ünnepeknek és jeles napoknak fontos közösségformáló szerepe van a lakók életében. Többek között segítenek kialakítani a közösség kereteit, a társas identitást, és erősítik a csoporthoz tartozást. 

Feladatunk a keresztény pozitív, optimista életszemléletet közvetítése, amely reményt és méltóságot ad az emberi élet utolsó szakaszában is. Az intézményeinkben élők fizikai ellátása (ápolás, gondozás) mellett nagy hangsúlyt fektetünk mentális ellátásukra is, ebben van nagy szerepe a fentiekben felvázolt egyéni és csoportos foglalkozások megszervezésének. Elősegítjük ellátottaink beilleszkedését, igyekszünk megelőzni konfliktushelyzetek kialakulását, továbbá biztosítjuk testi-lelki aktivitásuk fenntartását, illetve megőrzését (meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése).

A fentiekkel összhangban görögkatolikus szellemiségű gondozás szakmai alapelvei az az általunk nyújtott ellátásában: 

  • az idős ember őrizze meg emberi méltóságát, kapjon személyre szabott segítséget;
  • továbbra is integrált és fontos tagja legyen a közösségnek, környezetnek, amelyben él;
  • korának megfelelő szükségleteit – orvosi ellátás, gerontológiai kezelés – kapja meg; 
  • mentális gondozásban részesüljön; kapjon lelki-szellemi táplálékot, gondoskodást és segítséget a vallásgyakorlásában

A Szent Anna és Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat, tevékenységeket az 1993. évi III. törvényben foglaltak, valamint az ehhez kapcsolódó ágazati jogszabályok írják elő, melyek alapján intézményünk az alábbi szolgáltatásokat, tevékenységeket biztosítja az ellátottaink részére:

  • fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztán tartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására
  • az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi kórházi ápolás megszervezését
  • a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.
  • a foglalkoztatás keretein belül fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szervezése
  • az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz az egyéni szükségleteihez, speciális helyzetének, állapotának megfelelően jusson hozzá, véleményét meghallgatjuk és figyelembe vesszük

Az intézményünk munkatársainak hitvallása szerint a központban az ember áll, éppen ezért személyre szabott gondozással, törődéssel, családias szemlélettel, nagyfokú szakmaisággal, folyamatos fejlődéssel igyekszünk mindent megtenni ellátottjainkért. 

                                                                       Szent Anna Görögkatolikus Idősek Otthona

                                                                      Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthona
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés