Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Általános tájékoztató

Kérelem

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Értékelő adatlap

Jövedelemnyilatkozat

 

Bemutatkozás

 

Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Intézmény neve és elérhetősége:

Intézmény neve: Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Cím: 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 21.

Telefon: +36- 52 – 800 - 208

E-mail: hajdudorogidosekotthona@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője és elérhetősége:

Intézményvezető neve: Lőw Gábor

Tel: +36-30/363-0620

E-mail: low.gabor@szlgsz.hu

 

Telephelyei:

Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Hajdúnánás Fürdő u. 1. sz. alatti Telephely 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.

Az ellátás formája, típusa: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Idősek otthona Férőhelyek száma: 109 fő

Fejlesztő foglalkoztatás Foglalkoztatottak száma: 5 fő

 

Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Hajdúnánás Magyar u. 46. sz. alatti Telephely 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46.

Az ellátás formája, típusa: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Pszichiátriai betegek otthona Férőhelyek száma: 36 fő

Fogyatékos személyek otthona Férőhelyek száma: 45 fő

Fejlesztő foglalkoztatás Foglalkoztatottak száma: 11 fő

 

Az intézményről

Alaptevékenységünk: időskorúak bentlakásos ellátása a szakmai törvényben és rendeletekben meghatározottak szerint.

Az ellátás formája, típusa: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Idősek otthona Férőhelyek száma: 35 fő

Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Központ otthont teremt elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévet betöltött személyeknek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ugyanakkor az értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglete fennáll. Az intézmény ellátási területe Magyarország közigazgatási területére terjed ki.

Az intézmény rendelkezik:

 • éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),
 • személyi tisztálkodásra,
 • étkezésre,
 • az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (társalgó,  foglalkoztató),
 • mentális gondozásra,
 • egészségügyi ellátás céljára (rendelő),
 • legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre, látogatók fogadására szolgáló helyiségekkel.

Az intézmény célja, hogy az előrehaladott kor és betegségek ellenére növeljék az ellátottak önálló képességeit azért, hogy megtartsák egyéni önrendelkezési jogukat, függetlenségüket, pszichés, szomatikus egyensúlyukat, emberi méltóságukat, hogy az egyén személyes szabadsága a legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

Feladatunk a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó személyre szóló ápolási tevékenység, segítségnyújtás biztosítása, hogy az ellátottak fiziológiai, pszichés és szociális szükségletei kielégítésre kerüljenek. Alapelv a minőségi gondoskodáson, megismerésen és tiszteleten alapuló ápolás. Az ellátottak szellemi leépülése, fizikai aktivitásának csökkenése miatt életszínvonaluk ne romoljon, megfelelő bánásmódot, szükségleteiknek és állapotuknak megfelelő ellátást, ápolást, gondozást kapjanak.

A feladat ellátás 24 órás folyamatos szolgálattal valósul meg. Az ellátásban részesülő személy gondozását egyénre szabott gondozási-ápolási terv alapján végezzük.

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít, mely magába foglalja a lakók napi ötszöri étkezését, ruházattal, textíliával való ellátását. A szakdolgozó feladata az otthonlakók korának és egészségi állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása, folyamatosan gondoskodnak a lakók hasznos és aktív tevékenységeinek megszervezéséről.

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátás keretében biztosítja:

 • Az ellátott emberi méltóságához való jogának érvényesülését
 • A békés öregkor megteremtését
 • A biztonságos környezet megteremtését
 • Biztosítja a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást, a környezet tisztántartását, mosást (saját mosodában)
 • Alapápolást, az alapvető emberi szükségletek kielégítését
 • Mentális gondozását, személyre szabott bánásmódot
 • Egészségügyi ellátását, intézményi orvos biztosításával az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerinti biztosítását, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését
 • Életkorának megfelelő szükségleteinek kielégítését
 • Lelki gondozását
 • A foglalkoztatást - egészségügyi állapotának megfelelő programok szervezésével
 • A rehabilitációs jellegű ellátását

Előzetes igényfelmérés alapján lehetőség van fodrász, pedikűr, kozmetikus szolgáltatás igénybevételére is.

Az intézményben ápolási tevékenység alatt a kórházi kezelést nem igénylő, szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet értjük. Az intézmény azon ellátottak ellátásáról gondoskodik, akik önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő ellátott részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a meglévő képességek fejlesztése, fenntartása érdekében foglalkozásokat szervez. A foglalkoztatás feladata a lakók hasznos tevékenységének megszervezése, hogy az ellátást igénybe vevő testi – lelki aktivitása megmaradjon.

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – és szükség esetén az orvos által előírt diétást étkezést is biztosítja. Az étkezés biztosítása a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium konyhájáról megoldott. A reggeli és vacsora elkészítéséről szintén a konyhán gondoskodnak.

 Az intézmény a településen belül frekventált helyen helyezkedik el. A városközpont gyalogosan pár perc alatt elérhető. A 3 szintes, összkomfortos, akadálymentesített, lifttel ellátott épületben 5 db egyágyas és 15 db kétágyas szoba került kialakításra. Kétágyas szobákban igény szerint lehetőség van házaspárok elhelyezésére. Minden szobához külön zuhanyzó és WC tartozik, ezzel is növelve lakóink komfortérzetét. Az intézmény minden helyiségében az idős emberek igényeit kielégítő, igényes bútorzat található. Minden szobában elérhető a kábel TV és internet használata.

A földszinten és épületszintenként kialakításra került társalgók egyben a látogatók fogadására és a foglalkoztatások helyszíneként is szolgálnak. Az emeleti társalgókban teakonyha növeli az otthonosság érzetét. Az intézmény közösségi életének központja az ebédlő-társalgó, mely nagyobb összejövetelek, ünnepségek szervezését is lehetővé teszi.

Az épületet körülvevő udvar, a zárt belső udvar, közös programokra, sétára, megpihenésre teremt kiváló és biztonságos teret.

Az intézmény területén zárt parkoló található, elsősorban a látogatók kényelmét és biztonságát szolgálva.

Feladatunk a bekerülők számára tartalmas, élményekben gazdag, méltósággal teli élet biztosítása, a békés öregkor és biztonságos környezet megteremtése. Fontosnak tartjuk a lakók egymás közötti kapcsolatainak elősegítését, valamint a családi – baráti kötődések megőrzését. Arra törekeszünk, hogy családias hangulatban, békességben teljenek lakóink napjai. Érezzék, hogy idős koruk és betegségeik ellenére fontosak a világnak és mindazoknak, akik körülveszik őket.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés