Díjazták a munkatársakat
2023. 10. 19.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat munkatársai részére szervezett Szent Lukács napon, október 18-án került sort a szolgálat intézményeiben dolgozó munkatársak tevékenységének elismerésére és a Szent Lukács–díj átadására.

2023-ban a Szent Lukács-díjat dr. Tóth Rita, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatóhelyettesének ítélték oda. A kitüntetést dr. Seszták István atya, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke és Kapin István, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelki igazgatója adta át igazgatóhelyettes asszony részére. Az emlékplakett átadásakor elhangzott, hogy mind munkájában, mind személyes életében a figyelem és az odaadás mindig előtérben szerepel nála. Megbízható és szorgalmas személy, aki mindent megtesz azért, hogy elérje a kitűzött célokat. A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálathoz való vallásos és lelki kötődése erőt és inspirációt ad munkatársainak. Őszinte, egyenes jellem. Munkájában erős és eltökélt, ugyanakkor rendkívül érzékeny és segítőkész is. A Szent Lukács-díj elnyerésével nemcsak a Szeretetszolgálatnál 11 éven át végzett munkája és elkötelezettsége kap érdemleges elismerést, hanem az az emberi példa is, amit ő képvisel.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményeiben végzett kiemelkedő munkájukért oklevelet tíz munkatársnak adtak át a Szent Lukács napon.

Silyéné Ignácz Heléna, az újszászi Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ gazdasági csoportvezetője. A Gyöngyösi Gazdasági Főiskolán gazdasági mérnökként szerzett diplomát. Munkáját 2008-ban kezdte meg az intézmény elődje, a Kastély Otthonban, ahol az ellátottak zsebpénzét és a betéteit kezelte. Az újszászi intézményben - a Szeretetszolgálat fenntartásába kerüléskor - a letéti pénztár kezelését végezte. 2022. május 1-től a gazdasági csoport vezetőjeként végzi szorgalmasan, nagy odafigyeléssel munkáját.

 

Sipos Petra, az újszászi Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ Rehabilitációs és Lakóotthon vezetője. 2006 augusztusától dolgozik az intézményben, ahol először a Szenvedélybetegek otthonában, majd a Pszichiátriai betegek otthonában volt osztályos gondozó. 2021. február 1-től a Rehabilitációs és Lakóotthon vezetőjeként végzi a napi feladatait. Munkájára mindig igényes, a részlegén folyó munkát átfogja, átlátja, pontos, precíz. Ötleteivel igyekszik a munkafolyamatokat szakszerűbbé, átláthatóbbá tenni.

 

Kozák Ferencné, a füzesgyarmati Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthona gondozója. Munkáját 1987-ben segédápolóként kezdte a Füzesgyarmati Idősek Otthonában, ahol az idős emberek szeretete, hivatástudata és tudásvágya végigkísérte pályakezdését, így vezetői támogatással 1990-ben sikeresen elvégezte a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot. Egy továbbképzésen demencia gondozó képesítést szerzett. Tapasztalatát, ismereteit szívesen adja át a fiatal kollégáknak. Feladatait mindig nagy pontossággal, precizitással és empátiával látja el, immár 36 éve.

 

Sándorné Erőss Hajnal 2020. szeptember 1-től dolgozik a hajdúszoboszlói Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthonában, mint terápiás munkatárs. Fő feladatai közé tartozik a lakók teljes körű mentálhigiénés ellátása, hivatalos ügyeik intézésében segítségnyújtás, foglalkoztatási programok, rendezvények szervezése. Hitoktatói végzettségéből adódóan – a napi foglalkozások koordinálása mellett - a hitélet gyakorlásában, a vallási, egyházi ünnepek szervezésében jelentős feladatot vállal. Segíti az új lakók érkezését az idősek otthonba, ezzel is megkönnyítve a családtól, a megszokottól való elválást, a beilleszkedést.

 

Radacsiné Lengyel Heike,  a debreceni Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ vezető gyógytornásza. Gyógyító tevékenységét a DSGM módszerével végzi, melynek segítségével - az izom- és ínrendszert kezelve -, a mozgás mechanikai akadályait tudja elhárítani, megelőzni újabbak kialakulását. A DSGM gyógytornász hallgatókat oktatja, megosztja velük szakmai tapasztalatait. Munkáját odaadó figyelemmel, alázattal, türelemmel teszi. Kedves, dinamikus, életvidám egyéniségével nem csak az ellátott gyermekeket, de az egész családot képes energizálni, ezzel megsokszorozva a terápiák hatékonyságát.

 

Szeleczkiné Pénzes Marianna, az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ (Hajdúnánás), Fogyatékos személyek és Pszichiátriai betegek otthonában részlegvezető ápoló dolgozik. Munkáját 1985. augusztus 2-án kezdte meg ápolóként, 2002-től az intézmény fogyatékos személyeket ellátó részlegének részlegvezető ápolója lett. Munkája során a keresztyén értékeket és a szakmai elköteleződést helyezi előtérbe. Ez a fajta lelkület kiemelten fontos a fogyatékkal élő személyek gondozása során, hisz’ sérült  embertársaink különleges, egyénre szabott bánásmódot igényelnek. Türelme, diszkréciója és empatikus képessége teszi alkalmassá arra, hogy az otthon életének meghatározó szereplője legyen.

 

Szabó Ferencné, az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ (Hajdúdorog), ápolásvezetői feladatokat ellátó ápoló. 2013. augusztustól végzi munkáját a Fogyatékos személyek és Pszichiátriai betegek otthonában. Később az intézmény égisze alatt, kipróbálhatta magát az idősellátásban is. 2020 októberétől az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Idősek Otthonában vezető ápolójaként tevékenykedik.  Képességeinek, szakmai felkészültségének, megbízhatóságának és emberséggel végzett munkájának köszönhetően nevezték ki az ápolási feladatok vezetőjévé. Hivatását alázattal és nagy empátiával végzi, mely megmutatkozik az otthonban élő idős emberek, hozzátartozóik és a munkatársak vonatkozásában is.

 

Kapcsai Viktor atya, a Hajdúdorogi Egyházközség kisegítő lelkésze, az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ lelki vezetője. A vezető szó sokaknak a hierarchiát, az irányítást juttathatja eszébe. De aki ismeri a vezetés titkát az tudja, hogy a jó vezető szolgál. Kapcsai Viktor szolgálja a rábízottakat. Naponta megjelenik az intézményben, ahol érdeklődve fordul a lakókhoz, dolgozókhoz. Nem hagy válaszolatlanul hozzá intézett kérdést, vagy kérést. Aktív résztvevője a foglalkozásoknak, rajztehetségének bizonyítékai, az általa készített szentképek, sok lakó szobájában megtalálhatóak. Ha kell az ebédosztásban segít, vagy kíséri a lakókat, hogy megérkezhessenek a templomba. Már az első pillanattól az újonnan beköltözöttek mellet áll, átsegítve őket az első napok izgalmán. Segíti a beilleszkedést, a közösség részévé válást. Kapcsai Viktor szolgálatával, munkájával hozzájárul, hogy az intézmény ne csak építészek által álmodott falak határolta tér legyen, hanem hogy „otthonná váljék”.

 

Pálosi Lajosné, a debreceni Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-gondozó Otthon szociális gondozó-ápolója. Munkáját 2003 márciusában kezdete az akkor még Vakok és Csökkentlátók Otthona néven működő intézményben. Megbízható, gyakorlatias munkaerő volt, így akkori vezetői biztatták, hogy szerezzen szociális gondozó-ápoló képesítést, így tanulmányai befejezése után - 2010-től szakképzett munkaerőként látja el feladatait. Elkötelezett a szakmája iránt, melyet lelkiismeretesen végez. A vezetői az új munkaerőt szívesen osztják be mellé betanítani. Az ellátottak szeretik, mert csendes, halk szavaival megnyugtatja őket. A rábízott feladatot maradéktalanul és tisztességgel ellátja, mely a mai szociális ágazatban dolgozók között ritka kincs.

 

Márián Krisztina, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Fenntartói Iroda munkatársa. 2017 májusától dolgozik a Szeretetszolgálatnál. Megbízható, pontos, aki több munkakörben bizonyította, hogy lehet rá számítani.  Végezte a pályázatok előkészítését, elszámolását, a program ideje alatt a teljes körű adminisztrációját. A fenntartói iroda adminisztrációs ügyintézőjeként is kipróbálhatta magát a készletgazdálkodási feladatot párhuzamos ellátása mellett. Ezt követően a Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ vezető gazdasági feladatait végezte. Krisztinára minden eddig rábízott feladatban számíthattak vezetői, pontossága, következetessége, rugalmas alkalmazkodása miatt a csapat stabil tagjaként tekintenek rá - a váratlan helyzetekben is.

Bornemisza Andrea

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés