Idősek hónapja Hajdúszoboszlón
2019. 10. 02.

A hajdúszoboszlói Idősek Otthona 1974-ben kezdte meg működését, 2019. február 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményeként folytatja tevékenységét

A jelenlegi ellátás

Az intézmény 240 férőhelyen nyújt teljes körű ellátást 190 fő idős és 50 fő pszichiátriai beteg számára. A feladatellátás 5 osztályon történik. A demens és a fekvő részlegen speciális gondozás és ápolás folyik. A demens ellátottak elhelyezése egy védett környezetben valósul meg úgy, hogy ne sérüljenek az ellátottak testi- és lelki egészséghez való jogai, mozgásszabadságuk és emberi méltóságuk. A fekvő betegek megfelelő ellátása mellett igyekeznek mindent megtenni, hogy a legkevesebb fájdalommal viseljék el a betegségükből adódó nehézségeiket. A többi részlegen az ún. átlagos idősotthoni ellátás folyik.

Folyamatos megújulás

Első körben a lapos tető okozta beázásokat szüntették meg a tető szigetelésével, ezzel párhuzamosan a mosógépek beszerzése következett. Az új mosókonyha kialakításához 3 db 18 kg-os és 1db 10 kg-os mosógép és 3 db szárítógép, valamint egy mángorló vásárlása történt meg. A lakószobák rendbetétele és a beázások nyomainak eltüntetése jelenleg is folyamatban van. Négy fürdőszoba átalakításán dolgoznak a szakemberek, miközben két betegszobát is megépítenek. Időközben elkészült a kápolna, melyet a lakók és dolgozók egyaránt látogathatnak. A fenntartó a nyílászárók cseréjére és az épület szigetelésére is beadott pályázatot, valamint az energetikai eszközök, berendezések korszerűsítésére is keresi a lehetőségeket.

A Szeretetszolgálat fenntartása alatt sikerült a humánerőforrást úgy bővíteni, hogy mára a dolgozói létszám 103 fő, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletben szabályozott szakmai létszámon túl az intézmény a szakápolási feladatok mellett 2 fő gyógytornászt is alkalmaz(hat), akiknek munkája nagyban hozzájárul az idős emberek rehabilitálásához, gyógyulásához, felépüléséhez. Az intézmény saját karbantartó és takarító csoporttal végzi a mindennapi feladatokat, amely egyszerűbb, rugalmasabb és követhetőbb.

A lélek ápolása – a kiégés ellen

Mindezeken túl a fenntartó foglalkozik a dolgozók lelki és mentális egészségével, amely a kiégés okozta elfásultságot, fáradságot hivatott orvosolni.  A munkatársak már 3 alkalommal vehettek részt 20-20 fős létszámmal egy 2 napos lelki megerősítésen, ahol átértékelődött a terhek viselése, és ezáltal nagyobb lelkesedéssel végzik munkájukat. Segítség továbbá a lakók és dolgozók számára a lelki vezető, Fekete András atya személye is, akihez mindenki fordulhat. 

Csoportos terápia

Az ellátottak minden napjait - az ápolási-gondozási feladatokon túl - a mentálhigiénés csoport terápiás munkatársai próbálják szervezni. Arra is gondoltak, hogy az egyéni beszélgetésre szolgáló helyiség a maga biztonságos környezetével a feszültségoldás első lépése legyen. Ilyenkor az ágyhoz kötött lakóknak is igyekeznek megteremteni a nyugodt légkört, ahol felszabadultan mondhatják el gondjaikat, problémáikat. A foglalkoztatás megszervezéséről szintén a terápiás munkatársak gondoskodnak.

 Ezek a programok segítik számukra az emlékezést, közösségbe integrálnak és sok más dolog mellett a kommunikációt is javítják. Ezeken az alkalmakon, legyen az fizikai, szellemi, kulturális vagy szórakoztató jellegű, akár aktív, akár passzív közreműködőként vehetnek részt az itt élők. A foglalkoztatás célja a lakók meglévő képességeinek, készségeinek szinten tartása, új ismeretek szerzése, a szellemi frissesség megőrzése, az elszigetelődés megakadályozása, hagyományőrzés, ünnepekre való készülődés.

Október – az idősek hónapja

Az intézmény közösségi programjainak egyike az Idősek hónapjáról való megemlékezés, amelyre a lakók és dolgozók közös műsorral készülnek, és amelyet a vállalkozó kedvű ellátottak szívesen eljátszanak. Az idei Idősek Hónapja rendezvénysorozat nyitóműsora 2019. október 02-án volt az intézményben. A rendezvényen Kerezsi Józsefné, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket. Mint mondta: az október egy üzenet, hogy jobban figyeljünk oda az idősekre. De ez az odaadás és tisztelet az év minden napján jár nekik, a szép korúaknak. A tőlük kapott tudást és hitet ugyanis tőlük kaptuk, és adjuk tovább gyermekeinknek.

Köszöntőt mondott Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója is, aki, mint hangsúlyozta: az Istennek minden emberrel célja van, akit ebbe a világba küld és sem fiatalra sem idősre nem kelti fel úgy reggel a napot, hogy nem szánna neki aznapra is feladatot. Idős korban, fizikai és mentális képességeink őszén is meg tudjuk valósítani ezt a tervet a szeretet gyakorlásával és az imádságos élettel. Az idősektől is ezt kérem így októberben: forduljanak egymáshoz, gondozóikhoz szeretettel és imádkozzanak szeretteikért, gondozóikért, valamint a Szeretetszolgálat munkatársaiért is.

A rendezvény a lakók és dolgozók közös műsorával folytatódott, amely az „Emlékezés” címet kapta. Egy idős hölgy naplójába tekinthettünk bele. A lakók és az ott dolgozók énekeltek, verseltek és ami a legfontosabb: jó hangulatot teremtettek. A rendezvény végén Fekete András, az intézmény lelki vezetője két jó hírrel szolgált: elkészült a kápolna, ahová bárki betérhet: dolgozók és ott lakók is, hogy lelki megerősítést nyerhessenek. Emellett egy pár fotóból álló kiállítással kedveskedett András atya, amely mind Szűz Máriát ábrázolta. Hiszen az október nemcsak az idősek hónapja, hanem a katolikus egyházban az Istenszülőnek szentelt hónap is. Barna Erika, az otthon lakója szavalt a legvégén, aki könnyeket csalt a szemekbe Rónai György versével.

Rónai György: Himnusz a boldogságos Szűzhöz

Halkan hull az őszi este harmata…

Harmatozd rám égi kedved, Mária.

Oszladozzék balga szívem bánata.

Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.

Hogyha kővel megdobnak az emberek,

Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.

Töltse be a lelkemet a szeretet.

Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.

Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd

térítőm, hogy égi Atyánk fényeit

szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg

tengerszem a hajnal ifjú fényeit.

Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,

Rózsa legyen tövisek közt életem,

piros rózsa, virágozzak ékesen.

Rózsakertek öntözője, légy velem.

Ellankasztó szárazságot messze űzz.

Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,

égi Tűznek tűztestvére, kit derűs

kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.

Fáradtságban biztatásod el ne vedd.

Cirógasson langyos, puha tenyered.

Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,

megbékéljek mint a megvert kisgyerek.

Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,

mint Fiadat úgy öleljen két karod.

Köszöntsenek örvendezve angyalok.

Fogadjon be országodba magzatod.

Ámen.

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés