Jó cselekedetek által is megszentelődünk
2020. 08. 03.

Megáldották a Karitatív Szolgáltató Pontot és raktárat Sajószentpéteren

A Görögkatolikus Metropólia fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat egy új szolgáltató ponttal bővült Sajószentpéteren. A Miskolci Egyházmegye borsodi régiójának és a helyi parókiának hatékonyabb karitatív munkáját szolgálja a most megszentelt épület.

Augusztus elsején, a Makkabeus vértanúk emléknapján, bizánci hagyomány szerint egyházunk vizet szentel. Az új szolgáltatópont megáldása a hívek által „beimádkozott” templomban megtartott vízszentelés szertartásával kezdődött, Atanáz püspök vezetésével. Antiochusz Epifanesz idején (Kr. e. 176-63) zajló legádázabb vallásüldözés vértanúinak történetét idézte föl a Makkabeus korból Atanáz püspök a homíliában. A vallás gyakorlását mindenféle eszközzel tiltották abban az időben, oly módon is, hogy az egyébként a zsidó vallásban tiltott sertéshús evésére akarták kényszeríteni a hét Makkabeus testvért és édesanyjukat. Vértanúságuk történetét a Makkabeusok II. könyvének hetedik fejezete írja le: a testvérek anyjuk jelenlétében követték tanítójuk, az idős Eleázár példáját; és inkább életüket adták, vállalták a kínzásokat és megöletést, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják.

„A mai napig, amikor szerény számítások szerint, negyedmilliárd keresztény szenved el hátrányos vallási megkülönböztetést, amikor évente több ezer embert végeznek ki keresztény hitéért, a Makkabeusok példája a vértanúság-történetek mintája. Az üldözött keresztény hívek újabb vértanúságait látva, ez a bibliai beszámoló biztat bennünket, hogy üldöztetve, zaklatva is, az isteni kézből kapott jutalmat nyerhetik el a kitartó és Istenhez ragaszkodó hívek.” – mondta Atanáz püspök. A Szentírásban megerősítést kapunk arra, hogy a vértanúk, a szentek serege, mint felhő vesz körül minket. A szentek felhője Jézus Krisztushoz vezet. „Tekintsünk tehát a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki fölkínált öröm helyet a kereszt gyalázatát viselte el” - mondta a főpásztor. Majd az első augusztusi nap másik témájára, a Szent Kereszt körmenetének emlékére is utalt: „ahogyan a vízszentelés szertartásának közepén, a kereszt háromszori vízbe mártásával szentelődik meg ez a víz, ezzel a vízzel szentelődik meg közösségünk és a közösség háza, az új szolgáltató pontja is. Jézus Krisztus keresztje a gyalázat, a kivégzés eszköze volt. Számunkra az üdvösség eszközévé vált, általa megszentelődünk.”

Augusztus 1-jén kezdődik egyházunkban az Istenszülő elszenderülése ünnepét megelőző kéthetes böjti időszak. „A bűnbánati időszak végére szeretnénk az önmegtagadás, az imádság és jó cselekedetek gyakorlásával mi is megszentelődni” – mondta Atanáz püspök, és hozzátette: „Jó cselekedetek gyakorlására bőségesen van igény és lehetőség, itt Sajószentpéteren is. Nem véletlen, hogy a mi egyházunkban a keresztény tanítás szerint, a bűnbánat cselekedeteihez szervesen kapcsolódik a szegények pártfogása és táplálása. Ez az egyházközség, amely éveken át szorgosan látta el a rászorulókat és szegényeket, egy újabb lehetőséget kap arra, hogy ezt a szolgálatát még kulturáltabb körülmények között, még védettebb módon, rendszeresen tudja elvégezni, és így lesz teljes a bűnbánati időszak megszentelődése, amely nem csak önmegtagadást, böjtöt, imádságot, hanem jó cselekedetek gyakorlását, a szeretet cselekedeteinek folytatását is jelenti.”

Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója részletesen mondta el, milyen szociális, illetve gyermekvédelmi feladatokat látnak el a Görögkatolikus Metropólia területén. Tevékenységi körükbe a karitatív tevékenység végzése és koordinálása is beletartozik. Három évvel ezelőtt kezdődött a „Karitatív tevékenység infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál” című projekt (EFOP-2.2.15-16-2017-00011) megvalósítása. Ennek során egy logisztikai központ, valamint szolgáltató pontok létesítése valósul meg hazánk két legrosszabb szociális mutatóival rendelkező régiójában: Észak-Magyarországon és az Észak-alföldi régióban. Szakolyban új logisztikai központ és szolgáltató pont építése van folyamatban, Debrecenben egy nagyobb, 274 m2, Sajószentpéteren pedig egy kisebb, mintegy 98 m2 alapterületű szolgáltató pontot alakítottak ki. Ez utóbbi helyen az önrészt is vállaló Szeretetszolgálat jóvoltából az új épület biztosítja a közvetlen, gördülékenyebb kapcsolatfelvételt a rászorulók, a krízishelyzetben élők részére, így kiszolgálásuk hatékonyabbá válhat. „Szolgáljon ez az épület Isten dicsőségére és az embertársaink javára!” – szavakkal bízta a Szeretetszolgálat igazgatója az épületet a Miskolci Egyházmegye szolgálatára.

Jármi Zoltán, sajószentpéteri parókus a házszentelés után kiemelte, hogy ez az épület és a benne végzett tevékenység is bizonyítja, mennyire fontos a közös munka, és az együtt végzett tevékenység. A Sajószentpéteri Görögkatolikus Parókia másfél évtizede szolgálja a rászorulókat. A szegények istápolása mostantól egy sokkal rendezettebb, könnyebben szervezhető helyen valósulhat meg. Hetente három alkalommal, öt állandó önkéntes segítségével osztanak szét a szomszéd város egyik nagy áruházából kikerülő élelmiszer-fölösleget, elsősorban pékárut, zöldséget és gyümölcsöt, ahogyan ezt szombat délelőtt is tették. A templomkertben várakozók számából egyértelműen látszik, erre Sajószentpéteren is nagy szükség van.

Miskolci Egyházmegye

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés