Levélben köszönte meg a helytállást
2020. 11. 13.

A Szociális Munka Napjára fogalmazta meg a levelét Fülöp atya

November 12. a Szociális Munka Napja. A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat vezetősége ebből az apropóból levélben köszönte meg a munkatársainak egész éves helytállását – külön kiemelve az utóbbi hónapok során mutatott erőn felüli munkájukat. Mint írják: bár a járványügyi helyzet miatt idén nem tudják megtartani a Szent Lukács Napot, ahol a munkatársakat dicséretben szokták részesíteni, ennek ellenére talán sosem volt olyan elismert a szociális feladatellátás, mint most.

 

Emellett Kocsis Fülöp metropolita atya is tollat ragadott ebből az alkalomból:

"Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek." (Mt25,50)

Van-e vigasztalóbb, lelkesítőbb megfogalmazása a másokért végzett munkának, mint Jézusnak ez a figyelmeztetése? Aki azzal tölti az életét, hogy másokon segít, az nap nap után Jézust szolgálja.

Kedves Munkatársak! Igen tisztelt orvosok, ápolók, gondozók, irodai és bárhol másutt segítő kedves alkalmazottak! Fölhasználom ezt a mai napot, hogy kifejezzem hálámat és nagyrabecsülésemet mindazok felé, akik a Szent Lukács Szeretetszolgálatban szerepet, munkát, felelősséget vállalnak. Isten áldja meg készségüket, szorgalmukat, áldozatvállalásukat!

Jézus Urunknak fent említett szavai világossá teszik, hogy amit Önök tesznek, annak nem csak a földön van óriási értéke, de egyszersmind az Isten országát is építi. Isten országát építi, de itt a földön is. Szeretetszolgálatunk hitvallása, hogy Isten végtelen irgalmát akarjuk érzékelhetővé tenni embertársaink körében. Hiszem, hogy ha sok nehézség közepette is, de minden munkatársunk, egyenként és közösségben is mindent megtesz ezért az érzékelhető irgalmas szeretetért. Ha olykor bárki is úgy érzi, hogy ebbe belefáradt, korántsem érzi lelkesítőnek, inkább nehezen hordozható tehernek ezt a munkát, éppen ez a krisztusi igazság adjon neki erőt, újrakezdeni tudó lendületet, hogy nem egyedül szolgál. Természetesen ott van mellette a munkaközösségünk, a Szent Lukács Szeretetszolgálat teljes intézménycsaládja, egész Görögkatolikus Egyházunk, de mindnyájan csak közvetítői vagyunk az Isten állandó jelenlétének, isteni erejének: maga Isten az, aki segít.

Ehhöz a Mindenható és végtelenül szerető Istenhöz fohászkodom a mai napon különösen is, hogy minden szociális területén dolgozó munkatársunknak adja meg ennek az isteni erőnek a megtapasztalását! Áldásával tegye hatékonnyá a Krisztusért vállalt szeretetet és áldozatvállalást! Égi Édesanyánk pedig, a Pócsi Istenszülő különösen most, ebben a kiemelten nehéz időszakban vegye körül anyai szeretetével a velünk és értünk munkálkodókat! Legyen áldottak a gondozók és gondozottak! Legyen áldott a Szent Lukács Szeretetszolgálat nagy családjának minden tagja!

Testvéri szeretettel és atyai áldással,

+ Fülöp

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés