Ökumenikus Imahét Debrecen
2020. 01. 15.

2020. január 19-26. között rendezik meg

Idén is megrendezik az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az idei Igei mottói: "...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..."(ApCsel 28,2) és "...igen emberségesen bántak velünk..."(ApCsel 28,2).

A hajótörött Szent Pál története

A 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették. Málta a Földközi-tenger szigetállama, amelyet minden oldalról hatalmas víz vesz körül, így a hajóközlekedés egyik központja a Földközi-tengeren. Ezen a 316 négyzetkilométernyi – Budapestnél jóval kisebb – szárazföldön, azaz az állam területét alkotó szigeteken 430 ezer máltai polgár él. A szigetállam fővárosa Valletta, s van nemzetközi repülőtere is. A lakosok a halászat mellett főleg a mezőgazdaságban kapnak munkát. Málta a Brit Nemzetközösség tagjaként 2004-ben az Európai Unióba is belépett. Az anyaszigethez tartozik a közeli Gozo szigete, amelynek területe 67 négyzetkilométer.

Málta és Gozo keresztényei minden év február 10-én együtt ünneplik a hajótörött Pál apostol szigetre érkezését, a 2020-as imahéten pedig a világ krisztuskövetői a máltai keresztényekkel együtt olvassák ennek a hajótörésnek a történetét.

Pál és útitársai a hajó személyzetével együtt Rómába tartottak a viharos tengeren. Az apostol még ebben a kritikus helyzetben is missziós lehetőségeket látott. A megpróbáltatásban nem esett pánikba, nem csüggedt el, hanem tudta: Isten kezében van. Ott is Istenhez tartozik. Istennek szolgál. Istenben bízik. Meg volt győződve róla, hogy Istennek mindennel, ami történik, távlati tervei vannak. Nem is titkolta ezt az apostol a sorstársai előtt, akik végül osztoznak Pállal a kenyéren is, a reménykedésben is.

A máltai keresztény testvérek az isteni gondviselést hangsúlyozzák, amikor évente felidézik Szent Pál hajótörésének történetét. A Máltára akkor érkezettek hajótöröttek voltak. A Pált és hajótörött társait befogadó – akkor pogány – máltaiak ismerték a szeszélyes tenger életet kockáztató viharait. Tisztában voltak akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében.

Megértjük a máltai keresztények helyzetét. Amióta Málta szigete lakott, mindenféle, a tengerrel kapcsolatos jelenségnek részesei, átélői voltak.

Gondoljunk az imahét központi üzenetére!

Ezen az imahéten fontos lenne tehát, hogy minden igehirdető gondoljon az imahét központi üzenetére és ez legyen az iránymutatása embertársainkkal való kapcsolatunkban:”… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..."(ApCsel 28,2)

Az, hogy ma Máltán keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

Imahét a Krisztus-hívük egységéért címen 2020. január 19-26. között ökumenikus imahetet tartanak Debrecenben a történelmi egyházak. Az alkalmak minden nap más-más helyszínen, 17 órától kezdődnek.

Január 19. (vasárnap) 17 óra – Görögkatolikus főszékesegyház

Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök

Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes

Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus

Január 20. (hétfő) 17 óra – Evangélikus Templom

Köszöntés: Asztalos Richárd ev. lelkész

Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző

Imaközösséget vezeti: Széles Csongor ref. lelkész

Január 21. (kedd) 17 óra – Kistemplom-Ispotályi Református Templom

Köszöntés: Szakács György ref. lelkész

Igét hirdet: Papp János lelkész-baptista egyházelnök

Imaközösséget vezeti: Püski Lajos ref. lelkész

Január 22. (szerda) 17 óra – Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Köszöntés: Palánki Ferenc rk. püspök

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Január 23. (csütörtök) 17 óra – Árpád-téri Református Templom

Köszöntés: Veres János ref. lelkész

Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Imaközösséget vezeti: Iszlai Endre ref. lelkész

Január 24. (péntek) 17 óra – Baptista Imaház (Szappanos utca)

Köszöntés: Dobos Péter gyülekezetvezető presbiter

Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. metropolita

Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Január 25. (szombat) 17 óra – Megtestesülés Római Katolikus Templom

Köszöntés: Tóth László rk. plébános

Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. lelkész

Imaközösséget vezeti: helyi lelkész

Január 26. (vasárnap) 17 óra – Református Nagytemplom

Köszöntés: Dr. Fekete Károly ref. püspök

Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkész-rektorhelyettes

Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus

Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök

Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd ev. lelkész

Záróima, Úri ima: Kocsis Fülöp metropolita

Hirdetések, áldás: Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debrecen-Nagytemplom 24 darab harangjának elkészítésére ajánlja fel a debreceni ökumenikus közösség.

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés