Szeretet a terepen
2022. 10. 20.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat vezető munkatársai részére tartottak lelki napot október 18-án Debrecenben, a Görögkatolikus Metropólia és Hajdúdorogi Főegyházmegye Székházában.

Az esemény apropóját az adta, hogy a névadó, Szent Lukács ünnepét az egyház október 18-án tartja, a szervezését pedig Kapin István lelki igazgató vállalta. A szeretetszolgálat munkatársai imaórával kezdték a napot, amelyen Kocsis Fülöp metropolita érsek atya mondott köszöntőt. Beszédében a család, a közösség egységének fontosságát hangsúlyozta, azt, hogy a szeretetszolgálat munkatársai között is legyen családias a légkör. - Ahogyan a nagycsaládban a testvéreknek, ugyanúgy az intézményekben - a fogyatékkal élők, vagy az idősek otthonában -, mindenkinek megvan a maga helye, feladata, gondolata.  Az egyház is olyan, mint egy nagycsalád, amelyben megtapasztaljuk, hogy Isten családjához tartozunk. Akkor tudják az intézményekben a munkatársak a „családélményt” átadni a gondozottak részére, ha az egyházunkban megvan ez a tapasztalás – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

A lelki nap Dr. Papp Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) előadásával folytatódott, amelynek alapgondolata arra épült, hogy a szeretetszolgálat munkatársai szeretetet visznek a „terepre”, az ellátórendszer intézményeibe. Majd párhuzamot vont a filozófus Platón és Jézus Krisztus között, akik szintén a terepen beszélgetett az emberekkel. - Óriási dolog terepre menni és ott beszélgetni az elesettekkel, hasonlóan a betegek ágya mellett helyt állni. A Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek – szeretetét (agapéját) Krisztus hozta a terepre, azért, hogy minket, embereket felemeljen. A szeretetszolgálat munkatársai mikor belépnek egy otthonba, egy betegszobába, vigyenek, s adjanak nagy szeretetet az ellátottaknak, s emeljék azok lelkét. Legyen bármilyen is a környezet (a terep), a szeretet legyen nagyvonalú, ne csak azok részesüljenek belőle, akik rendesek, akik közel állnak egy-egy intézmény munkatársaihoz, hanem fordítva: mindenki. „Krisztus is előbb szeret minket, mint azt megérdemelnénk. Előbb felemel, hogy majd jobbak lehessünk” – mondta a görögkatolikus teológus.

„…anyám méhétől hívott el az úr” (Iz 49)

Dr. Papp Miklós előadásában a hivatás fogalmának boncolgatásakor kifejtette, hogy már születésünk előtt - anyánk méhétől fogva – elhívottak vagyunk. „Hivatásunk Istentől van, emberek el sem vehetik, tönkre sem tehetik. A kérdés, hogy Isten szőlőskertjében hol van ránk szükség, hol tudunk többet, jobbat szeretni, az Isten üdvözítő tervét jobban előbbre vinni.”

Gondolkodás – szépség - szeretet huzata

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat munkatársai számára az elmélkedés, a szeret és a szépség jelentőségét hangsúlyozva Miklós atya kiemelte: – Tessenek gondolkodni, töprengeni, olvasni, mert a jó életvezetés fejben kezdődik. Nehéz életet olcsó gondolatokkal nem lehet élni – mondta, majd a szépség, az esztétikum fontosságát hangsúlyozta - Főleg azokban az intézményekben, ahol sok a beteg, sok a szenvedés, sok a halál, nagyon fontos az esztétikum, a minőségi szép - egy festmény, egy kép, egy ikon stb. - kihelyezése, mert a szép nem okoskodik, egyszerűen szavak nélkül fölemeli a lelkünket – mondta. az előadó

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34)

A morálteológus ezután Krisztus főparancsát emelte ki: „szeresd Uradat, Istenedet, szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Az atya szükségesnek tartja, hogy akinek lelkét sok teher nyomja, gyakran találkozik szenvedőkkel, az töltekezzen a természetből, tehát a nap terhét nem sírással orvosolja. Jézus példájára emlékeztetett, aki a természet templomában készült kereszthalálára: „mikor azon aggódtok, hogy lesz holnapotok, nézzétek a madarakat, a virágokat.” Téved az, aki azt gondolja, a jó keresztény, feláldozza magát.

Nehéz időkben – kemény vezetők kellenek

Dr. Papp Miklós morálteológus előadásába bekapcsolódott a Debrecenbe óvodaátadó ünnepségre érkező Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki köszöntötte a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelki napjának résztvevőit.

- A mai világban, amikor békétlenség van, amikor a háború szele minket is elér, akkor óriási felelősség hárul azokra, akik egy intézmény, egy egyházat, vagy egy közösséget élén állnak, hogy a rájuk bízottakat, milyen irányba vezetik. Ha bízni tudnak a gondviselés erejében, akkor útmutatást kapnak ehhez a feladathoz. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, ezért határozott és felkészült vezetőkre van szükség - remélem, hogy önök ilyenek, akiknek rend van a szívében, lelkében - a jó Isten segítségével – mondta Soltész Miklós, akinek látogatását és bíztató szavait Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója köszönte meg. Elmondta, hogy az államtitkár az elmúlt években több olyan eseményen is részt vett, amelyek a szeretetszolgálat működésében meghatározóak voltak: jelen volt például annak megalapítási ünnepélyén.

-A mai nap – Miklós atya segítségével – alkalom volt arra, hogy lelkileg fejlődjünk, s munkánk során lélekben erősek maradjunk. Isten örül annak, hogy mi másokon segítünk, nekünk ez a hivatásunk, ez a dolgunk. Eszköznek vélem magunkat, Isten eszközei vagyunk – tette hozzá Ungvári Sándor igazgató úr.

 

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés