Tíz éves a Görögkatolikus Gyermekvédelmi Szolgálat
2021. 09. 06.

A tízéves jubileumot a görögkatolikus gyermekvédelem mintegy kétszáz munkatársa, az egyház vezetői és a meghívott vendégek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán rendezett szakmai napon és konferencián ünnepelték szeptember 2-án.

„Az az Egyház, amely a krisztusi örömhírt szeretné megélni és a mindenkori társadalom számára megmutatni, lényegi küldetésének kell, hogy tekintse a rászorultak felkarolását és megsegítését.”

A fenti alapító gondolattal kezdte meg működését 2011. szeptember 1-jén a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Nyíregyházán. Azóta a Metropólia mindhárom egyházmegyéje kiépítette gyermekvédelmi szervezetét, és többezer gyermekről gondoskodik folyamatosan különféle feladatellátási területű intézményeiben.

A tízéves jubileumot a görögkatolikus gyermekvédelem mintegy kétszáz munkatársa, az egyház vezetői és a meghívott vendégek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán rendezett szakmai napon és konferencián ünnepelték szeptember 2-án.

A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott mindhárom egyházmegye főpásztora.

A közös imádság után elsőként Fülöp metropolita atya szólt az ünneplőkhöz. Köszönetét elsősorban a munkatársak felé fejezte ki, mert „míg az egyház a rá bízott gyermekek üdvösségéért felelve a maga eszközeivel segíti őket, addig ebben a közös feladatban a napi teendők elvégzése mellett a szolgálat elhivatott dolgozói a legsokoldalúbb pedagógiai feladatokat látják el a rájuk bízott gyermekek nevelése során” – mondta Fülöp atya.

Atanáz püspök a Miskolci Egyházmegye kezdeti nehézségeire való visszaemlékezés után elmondta, hogy a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény fennállásának 8 éve alatt már több mint 800 gyermek nőtt fel. Köszönetét fejezte ki az előtte jó példával elöljáró kezdeményezőknek, s Máté evangéliumát idézte: „Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.” (Mt 18,5)

Ábel püspök elmondta, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye területén nevelkedő többszáz gyermekért vállal apai felelősséget a szolgálaton keresztül, s számára a saját életútján keresztül is a legfontosabb tapasztalat az, hogy bármit teszünk, bárhogyan neveljük a gyermekeket, abban csak a krisztusi parancsot kell követnünk, hogy ezt mindig szeretettel tegyük.

A főpásztori köszöntők után Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet. Az államtitkár elmondta, hogy míg tíz éve újszerű volt a misszió, a feladatvállalás az egyház részéről, addig ma már az országos ellátórendszerben lévő 23 000 gyermekből 17 000 egyházi intézményekben nevelkedik, s ebből jelenleg 2500 a görögkatolikus egyház intézményeiben.

„Mostanra már megdőlt az a rosszkeletű felfogás, miszerint az állam meg tud oldani minden szociális feladatot, és hogy ez csupán pénz kérdése volna. Az állam bátran támaszkodik ebben a feladatban az egyházakra, mert az ellátásba kerülő gyermekek esetében nagyon fontos, hogy a bizalmi kötelék visszaépüljön, s hogy kialakuljon a közösségbe való beágyazottság. Ezt a feladatot pedig az tudja igazán ellátni, aki közösségépítő tapasztalatokkal rendelkezik, s az egyház ebben erős. A szilárd alapok megteremtése által tudják ezek a gyermekek később megállni a helyüket a világban, de a gyermekvédelmi hálózaton kívül a társadalom más szegmenseiben is változtatni kell ehhez a szemléleten. Ebben segíthet a mai konferencia is, amely megfelelő tere egy ilyen irányú közös gondolkodásnak” – fejtette ki az államtitkár.

Az ünnepi köszöntőket szakmai előadások követték, amelyek között elsőként Erdei Sándor, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) országos igazgatója beszélt az átalakuló intézményről. Rövid történelmi kitekintés után érintette az 1997-es gyermekvédelmi törvényt, az OGYSZ küldetésnyilatkozatát, és bemutatta azokat a feladatellátó területeket, amelyeket az intézmény foglal magában. Hangsúlyozta, hogy a görögkatolikus egyház és az általa vezetett állami szervezet közötti kapcsolat és együttműködés nem szorítkozik csupán a mai napra, „s az országos szervezet közös irányítása az egységes eljárások és azonos szakmai módszertani alapelvek szerint végzett területi munkát biztosítják annak érdekében, hogy minden gyermek azonos eséllyel jusson hozzá a gyermekvédelmi gondoskodáshoz.”

Huszár Dorottya, az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának főosztályvezetője „A gyermekbántalmazási protokoll bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok” címmel tartott előadást, az áldozattá vált gyermekekért dolgozó Barnahus szolgálatot pedig Sarkadi Veronika pszichológus, a Debrecenben működő szolgálat vezetője mutatta be.

A szakmai előadások mellett a gyermekvédelmi hálózatban élő gyermekek műsora tette színessé a rendezvényt. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény műsorán szerepelt egy balkányi és nyírszőlősi gyerekek által előadott Szent Miklós püspökről szóló előadás, fellépett a balkányi lányok népdalköre, valamint a nyírbátori gyerekek kórusa, akiknek műsorán három jólismert dal: az LGT együttes legendás Egy elfelejtett szó című száma, a Legyetek jók, ha tudtok című film népszerű betétdala és Oláh Ibolya Magyarország című slágere szerepelt. A gyerekek nem illetődtek meg a nagylétszámú közönség előtt való szerepléstől, s műsorukat vastapssal jutalmazták a jelenlévők.

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadásának címe „A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia”. Az érzelmi intelligencia életünk végéig fejleszthető képességünk, s az előadó ennek gyakorlatban való alkalmazásához igyekezett támpontokat és fogódzókat adni.

Szibig Marianna Ágnes, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség nővére a kamaszokkal végzett csoportos munkáról osztotta meg tapasztalatait. A hátrányos helyzetű gyermekekkel végzett élményterápia kihívásai, előnyei, örömei, technikái, a közösségépítés és a csoportban működés szabályai mind fontos összetevői a közösségben való boldoguláshoz.

A rendezvényen a zárszót dr. Papp Tibor főhelynök atya mondta a rendezők nevében.

Szöveg: Vándor Ilka/Görögkatolikus Metropólia, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés