IDŐSEK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA

IDŐSEK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA


Idősek otthonaként szolgáltatást nyújtó intézményeink:

  • Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.)
  • Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ (4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 21.)
    TELEPHELYEI:
    Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ - Idősek otthona (Hajdúnánás, Fürdő u. 1.)
    Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ - Pszichiátriai betegek és a fogyatékos személyek otthona (Hajdúnánás, Magyar u. 46.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) rendelkezései alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások egyik formája lehet ápolást, gondozást nyújtó intézmény, amely idősek otthonaként is működhet. A szolgáltatás célcsoportja az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fenti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés