SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS IDŐSEK OTTHONA

Intézmény elérhetőségei

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 86.

Telefon: 06 66 490-737

E-mail: szentmihaly.fuzesgyarmat@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője és elérhetősége

Kiss Jánosné

Telefon: 06 66 491-418, 06 66 633-447

E-mail: kissne.szilvia@szlgsz.hu

 

Egy civilizáció milyenségét, minőségét az is meghatározza, hogy, hogyan bánik az időseivel.

A mindenkori társadalom feladata, hogy elismerje, tisztelje az időseit. Egyre több magára maradó, elesett idős ember igényli a gondoskodást, mely a jövőben még hangsúlyosabb lesz. Az igény már jelenleg is adott, ezt próbáljuk kielégíteni napi munkánkkal a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában.

„És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük”

 

AZ INTÉZMÉNYRŐL:

Füzesgyarmat, Békés megye északi részén, Békéscsabától 60 km-re, Debrecentől 75 km-re fekszik, 6200 lakosú kisváros. A város, Békés megye legrégebbi lakott települései közé tartozik - okleveles bizonyítéka 1219-ig nyúlik vissza. 1776. január 1-én Mária Terézia idejéből való rendelet szerint- mivel a falu határában igen sok a fűzfa - a többi Gyarmat nevű falutól megkülönböztetésül a település FÜZESGYARMAT lett.

Az intézmény fekvése kedvező, a város főutcájára nyílik, a központtól kb. 2 km-re, a római katolikus templom és a strandfürdő valamint a Hotel Gara szomszédságában. Maga az épület az egykori Blankeinstein Kastély területén épült 1857-60-ig. 1951-től működött Szociális Otthonként, majd 1980-as évek elején a régi épület lebontásra került, és 1984-ben épült újra. Az épület, azóta is folyamatos átalakuláson megy át. Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményeként, 100 fő időskorú ellátásáról gondoskodunk.

Ahogyan korunk társadalmára, úgy Békés megyére, ezen belül Füzesgyarmatra is az elöregedés a jellemező. Egyre nő azoknak az időseknek a száma, akik magukra maradnak, a család közelsége hiányzik, vagy a család egyéb okból nem tud az idős hozzátartozóikról gondoskodni. Az igény tehát nagy a magát ellátni nem vagy csak részben tudó szépkorúak részéről. Az idősek otthonában, ennek a hiánynak a pótlása a cél. Az idős ember élettani változásaihoz alkalmazkodó környezet biztosításával igyekszünk elősegíteni az emberi méltóságuk megtartása mellett, a családias légkör kialakítását. Az izolációjukat elkerülve, próbálunk támogató, segítő közegként szerepelni, életük utolsó szakaszában.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:

  • összkomfortos lakhatási lehetőség biztosítása
  • napi 24 órás szolgálat
  • napi ötszöri - orvosi utasításra diétás – étkeztetés biztosított az intézményben működő, saját főzőkonyhán készült ételekkel
  • ruházattal, textíliával való ellátás, annak tisztíttatása, javíttatása
  • egészségügyi ellátás, ápolás, gondozás orvosi ellátás, felvilágosítás gyógyszerelés
  • szakápolási feladatok ellátása
  • mentálhigiénés ellátás, segítségnyújtás hivatalos ügyekben
  • foglalkoztatás, szocioterápiás foglalkozás szervezése, lelki gondozás
  • érték és vagyontárgyak megőrzése
  • szabadidős tevékenysége biztosítása

Célunk, hogy az intézményben élő idősek számára optimális,- az idősek élettani változásaihoz alkalmazkodó környezetet biztosítsunk. A betegségekből egyéb problémákból adódó nehézségeken, krízisen átsegítjük a lakókat. A családi kapcsolatok ápolását kiemelten igyekszünk támogatni. Mindenki megtalálja a számára örömet nyújtó foglalkoztatási lehetőséget, egyéni és csoportos foglalkoztatásokat egyaránt kínálunk ellátottaink számára. Az igényekhez igazodó, széles körű kulturális és szabadidős programokat kínálnunk, és a tradicionális ünnepeinket is méltó módon megünnepeljük.

Az ellátottak mindennapjaiba igyekszünk vidámságot, szórakoztató elfoglaltságot is beilleszteni, hagyományosan, évenként családi napot tartunk.

A lakók segítséget kapnak érdekképviseletük érvényesülésében, és szabad vallásgyakorlásukban is.

Demens ellátás: a különböző mértékű demenciában szenvedő ellátottak számára, a mentálhigiénés munkatársak külön, a megváltozott igényekhez igazodó egyéni gondozási tervet készítenek, melyben a hangsúly a szellemi leépülés lassításán, a szociális kapcsolatok beszűkülésének megakadályozásán és a megváltozott képességekhez való alkalmazkodás segítésén van.

Intézményen kívüli kapcsolatokat is ápolunk, hogy az izolációt csökkentsük, és megcélozzuk a generációk közötti szakadék csökkentését is.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.

„Én nem születtem varázslónak,

Csodát tenni nem tudok,

És azt hiszem, már észrevetted,

A jótündér sem én vagyok.

De ha eltűnne az arcodról

Ez a sötét szomorúság,

Úgy érezném, vannak még csodák.”

 

Adatvédelem

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés