ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

http://www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu/ weboldal (továbbiakban Weboldal)

– az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelő –

adatkezelési tevékenységének szabályairól

 

Tisztelt Látogató!

Jelen dokumentumban megismerheti Szeretetszolgálatunk Weboldalának böngészésével megvalósuló adatkezelési tevékenységünket.

 

1. Adatkezelő megnevezése:              Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

 • Adatkezelő adószáma:                          18146949-2-15
 • Adatkezelő székhelye:                          4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

 • Elektronikus levélcíme:                         kozpont@szlgsz.hu 

 • Adatkezelő képviselője:                        Ungvári Sándor igazgató

 • Elektronikus levélcíme:                         ungvari.sandor@szlgsz.hu

 

2. Az  adatvédelmi tisztviselő adatai

Neve:                                              Dr. Olajos József

Elérhetősége:                                   +36 30 8171-741            

Elektronikus levélcíme:                      info@drolajosjozsef.hu

 

3. Az adatkezelés általános szabályai, jelen tájékoztató hatálya

A weboldalunk felkeresése során megvalósuló személyes adatkezelésről szóló, mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető a weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában. Adatkezelésünkről részletesebb tájékoztatást tekinthet meg az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkban.

Látogató jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki a weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy érintett-e bármely tevékenységünkben vagy igénybe veszi-e bármilyen szolgáltatásunkat.

Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk, harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak, mint természetes személyeknek az adataik kezelésével összefüggő védelmét. Ennek érdekében a Szeretetszolgálat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a látogató által elektronikus úton megadott, vagy hozzá köthető személyes adatok biztonságát, a szükséges technikai és biztonsági feltételeket, továbbá mindazon intézkedéseket, mellyel a jogszabályok betartását bizonyítani tudja.

4. Adatkezelési tevékenység

Weboldalunk célja elsősorban tevékenységeink, szolgáltatásaink/programjaink bemutatása, ill. az ehhez kapcsolódó tájékoztatások, a közérdekű információk nyilvánosságra hozatala, illetve a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

Tiszteletben tartjuk látogatóink személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tájékoztatást a weboldalon keresztül megadott, illetőleg a látogatókkal kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha az intézményeink tevékenységét egyenként bemutató oldalon, a „Kapcsolat” részében található űrlap kitöltésével és a küldés gomb megnyomásával elküldi üzenetét. Az adatok forrása tehát az Ön által kitöltött űrlap lesz.

 • Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
 • Az üzenet küldésével egyidejűleg az érintett nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezelés tudomásul vételéről.
 • Általunk kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakhely (település) és az üzenetben megadott adatok.
 • Adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.
 • Az Ön által megadott adatokat kizárólag az érintett Intézményünk, illetve a Szeretetszolgálat karitatív tevékenységével összefüggésben a területileg illetékes görögkatolikus Egyházmegyei Karitasz munkatársai jogosultak megismerni és kezelni, akik az Ön adatait bizalmasan kezelik, és harmadik személynek – törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – semmilyen célból nem továbbítják.

Süti (cookie) tájékoztató

A weboldalak általában úgynevezett cookie-k, azaz sütik, kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosítanak bizonyos funkciókat a webhely megfelelő működése érdekében. Ezek a sütik alkalmasak az olyan információk tárolására, mely a látogatottsági adatok mérése alapján segíti a szolgáltatás színvonalának emelését, a böngészési élmény fejlesztését, és a felhasználók látogatási szokásainak mérésén alapuló ajánlatok testre szabását.

Az intézményünk weboldalán lehetőség van arra, hogy az Önnek tetsző tartalmakat közösségi oldalon (Facebook), e-mail szolgáltatókon keresztül megossza ismerőseivel. Ez nyomkövető sütik segítségével valósul meg. Ezeket a sütiket a böngészési folyamat végéig tároljuk az Ön böngészésre használt gépén. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolathatók ki.

Marketing, illetve statisztikai célú adatgyűjtést nem végzünk.

Harmadik féltől származó sütiket más webhelyek hoznak létre. Használatára kizárólag akkor kerül sor, ha annak használatát Ön engedélyezi a böngészője beállításaiban.

A sütik alkalmazásáról weboldalunk főoldalán, a böngészés kezdetén, felugró ablakban figyelmeztetjük Önt.

Ha Ön nem kívánja támogatni a sütik működését

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hum

Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookiesm

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

Adatbiztonság

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

5. Az érintetti jogok érvényesülése 

A látogató személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai keretében – a GDPR rendelkezéseinek megfelelően – jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódhasson az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet a Honlap tulajdonosa az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosít. A látogató a róla kezelt adatokról jogosult tájékoztatást kérni, továbbá kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. A látogató tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

A látogató a személyes adatait érintő észrevétel, javaslat, probléma esetén, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címen fordulhat az Adatkezelőhöz és az Adatvédelmi tisztviselőhöz. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot a látogató részéről az Adatkezelő csak írásbeli úton fogadja el. Az Adatkezelő köteles válaszát 30 napon belül a látogató részére írásban megküldeni. 

A látogatónak joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz fordulni (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. július 01.

 nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés